ANBI Publicatie 

Naam van de instelling:

Christengemeente Filadelfia

RSIN van de instelling:

805388229

Post- Bezoekadres:

De houtduif 3, 9101 GP  Dokkum

Doelstelling:

Het evangelie van Jezus Christus verkondigen en verspreiden in Dokkum en omgeving.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Al het vermogen wordt besteed aan de het uitvoeren van de doelstelling zoals hierboven genoemd en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Dit zijn onder andere kosten van de exploitatie van het gebouw, het houden en organiseren van verschillende kerkdiensten. Zowel de zondagse erediensten als bijbelstudie's en bidstonden op doordeweekse dagen. Daarnaast nog aparte jeugd- en ouderen bijeenkomsten. De fondsenwerving vindt plaats door collecten tijdens de diensten en door de gemeenteleden die via de bank hun bijdragen overmaken.

Functie van de bestuurders:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid:

Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. De gastsprekers die de gemeente dienen krijgen een gebruikelijke vergoeding voor het spreken.

Verslag activiteiten:

Het afgelopen jaar is er veel gedaan aan de verbouw c.q uitbreiding van de kerkzaal. Iedere zaterdag is hier door vele vrijwilligers gewerkt. Daarnaast hebben de normale activiteiten zoals erediensten, studies, bidstonden e.d. plaatsgevonden.

Financiële verantwoording:

Klik hier om het financieel overzicht te openen. Financieel overzicht 2016.pdf 

Komende activiteiten

  • 04-10-2020 | Alle activiteiten zijn op de Houtduif 3 te Dokkum.
    ...
    Lees verder >
Naar het activiteitenoverzicht >
Christengemeente Filadelfia
De Houtduif 3
9101 GP Dokkum
T 0519 - 29 57 77